Tyczenie budynków Kraków

Przykładowe realizacje

Budowa hali produkcyjno – magazynowej AFA w Miechowie

Sprawdzenie osiowości, prostoliniowości i wysokości belek wciągnikowych w zakładach produkcyjnych

Inwentaryzacja powykonawcza osiedla domów jednorodzinnych w Głogowie Małopolskim

Pionowanie prefabrykowanych słupów żelbetowych na budowie przy ulicy Powstańców w Krakowie

Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy hali Aminex w Cikowicach

Nadbudowa i monitoring budynku przy ulicy Siewnej w Krakowie

Budowa wieży telekomunikacyjnej w miejscowości Grabie koło Wieliczki